Scrum Projecten

Bij deze methode werken wij in korte sprints aan vooraf vastgestelde functionaliteit. Elke sprint heeft zijn eigen deadline en vaste prijs. Er kan direct worden gestart, snel worden getest en worden opgeleverd.

Deze methode is uitermate geschikt voor het maken van snelle slagen en om het project op basis van nieuwe inzichten bij te sturen. MixCom Online heeft een volledig gecertificeerd SCRUM team beschikbaar.