Redesign voor Nextens

Reed Business Information heeft MixCom Online gevraagd om mee te denken over de realisatie van een nieuwe marketing website voor Nextens om de marketingcampagnes voor het najaar 2017 te ondersteunen.

De website Nextens.nl is al enkele jaren geleden door MixCom ontwikkeld o.b.v. een WordPress multisite. Deze website voldeed echter niet meer aan de huidige maatstaven. Hij was niet of nauwelijks responsive en ook het beheren van de website door de redactie was op veel plaatsen voor verbetering vatbaar. In de nieuwe website zijn deze (en meer) punten aangepast en is er een volledig nieuw design gekomen.

Het nieuwe Nextens.nl is eind 2017 gerealiseerd.

Werkwijze

Ook voor dit project is er gewerkt op basis van de Scrum-methode. Tijdens verschillende gesprekken tussen Reed Business en MixCom zijn de behoeftes in kaart gebracht. Met deze behoeftes is de zogenaamde product backlog gevuld en is de onderliggende prioriteit vastgelegd.

Voor er gestart kon worden met de werkelijke bouw van de nieuwe website, heeft er een designsprint plaatsgevonden waaruit een nieuw design is ontstaan. Dit design is om gezet in een responsive website waarbij rekening is gehouden met de verbeterpunten die door Reed Business waren aangeleverd.