arrow

Advertentievoorwaarden

Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentie-wezen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Alle advertenties dienen vooraf ter goedkeuring aan de uitgever te worden voorgelegd en, indien van toepassing, voorzien te zijn van een geldig KOAG/KAG-stempel.

Materiaal dient aangeleverd te worden als Certified PDF* volgens de instellingen MagazineAds1v4 en bovenstaande formaten, voorzien van een referentieproef. Bij aflopende advertenties 5 mm afsnede toevoegen. Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal (zoals DTP-bestanden) worden doorberekend. Het mailadres is materiaal@mixmedia.nl

Mix Media BV
afd. Advertentieacquisitie
Postbus 7032
8007 HA Zwolle
tel 038 – 303 10 50
fax 038 – 303 10 79

Meer informatie? Mail naar: adverteren@mixmedia.nl

Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Facebook0

CONTACTGEGEVENS

Branderweg 5a,
8042 PD Zwolle
T.
038 – 303 10 50
F.
038 – 303 10 79
E.
info@mixcom.nl
Postbus 7032,
8007 HA Zwolle
KVK
39072249

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van alle trends & ontwikkelingen.

MixCom Media Group is een creatieve media-onderneming voor web- en app-ontwikkeling, design, reclame, (online-) marketing en contentproducties.